Het bestuur van Marie Curie

bestuur1617

Foto vlak na instemming. V.l.n.r: Bas, Daan, Bart, Jeffrey, Camille, Thomas

Op 1 augustus 2016 is het 45e bestuur voor het verenigingsjaar 2016-2017 aangetreden. Op deze pagina kun je vinden wie er allemaal lid zijn van het bestuur. Bovendien staat uitgelegd welke functie iedereen binnen het bestuur vervult.

De voorzitter van Marie is Jeffrey van der Gucht. Hij is het gezicht van Marie en leidt de ALV’s en bestuursvergaderingen. Over alles binnen Marie kun je bij hem terecht. Daarnaast vertegenwoordigt hij Marie in de verschillende overlegorganen, zoals het faculteitsoverleg (het overleg met de decaan van de faculteit). In de Impuls is altijd een bestuursstukje van hem te vinden.

Bart Zonneveld is de secretaris van het bestuur dit jaar. De correspondentie van Marie en het legen van de brievenbus behoren tot zijn taken. Ook maakt hij notulen van de algemene ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen. Je zult hem dagelijks treffen in de bestuurskamers met het maken van uitnodigingen en het beantwoorden van mailtjes.

Dit jaar is Camille Van Speybroeck de penningmeester. Alle financiële zaken van Marie worden door haar geregeld. Samen met de secretaris houdt zij de ledenadministratie bij, en als je niet weet of je lid bent kun je dat te allen tijde aan haar vragen. Als je recht hebt op geld van Marie, moet je met haar contact op nemen.

Daan Janssen is de vicevoorzitter dit jaar. Hij zal de voorzitter vervangen indien die om welke reden dan ook (tijdelijk) niet in staat is om zijn taken uit te voeren. Ook zal hij de sponsoring regelen.

Deze vier mensen vormen samen het dagelijks bestuur. Daarnaast zijn er nog twee algemeen bestuursleden.

tfransen bekleedt de functie van commissaris intern. Hij gaat voornamelijk over de activiteiten. Heb je nog een leuke activiteit in gedachte? Schroom dan vooral niet om hem op te zoeken. Ook verstuurt hij de welbekende marie-mails.

Bas Bemelmans vervult dit jaar de functie van commissaris extern. Hij is het contactpunt van Marie naar instanties van buitenaf. Als je wilt weten hoe Marie met bedrijven en instanties samenwerkt, moet je bij hem zijn.


v1.0.0 (RoR 2.3.5) ~ served by walter.marie-curie.nl ~ about