Excurcie

Een studievereniging zonder excursiecommissie is geen studievereniging. De excursiecommissie van Marie Curie organiseert excursies naar onderzoeksafdelingen van bedrijven, universiteiten en andere instellingen, die op enige wijze de natuurkunde een warm hart toedragen. Aan de excursies zijn over het algemeen geen kosten verbonden en voor ieder Marie Curie lid toegankelijk. Aan enkele excursies zijn nevenactiviteiten verbonden die cultureel en/of ontspannend van aard zijn. De commissie bestaat uit de volgende leden:

Voor informatie of ideeën, mail:

ciefoto_1617_excurcie


v1.0.0 (RoR 2.3.5) ~ served by walter.marie-curie.nl ~ about