De bestuursleden van Marie Curie zijn vaak te vinden in de bestuurskamers van het Huygensgebouw. Deze bevinden zich boven de noordkantine in gang 1. De borrels en veel andere activiteiten zijn meestal in de zuidkantine. Hier zijn ook vaak (bestuurs)leden te vinden, zowel tijdens activiteiten als daarbuiten.

In de zuidkantine is het mogelijk muziek te queuen via Marietje. Om dit te doen, vraag je een account aan door een mail te sturen naar Daarin vermeld je dan je fnwi gebruikersnaam, dat je in de zuidkantine wilt kunnen queuen en dat je natuur- en sterrenkunde studeert.

Queuen in de zuidkantine kan na het aanvragen van je account op verschillende manieren, o.a.:


v1.0.0 (RoR 2.3.5) ~ served by walter.marie-curie.nl ~ about