WWW-commissie

Geniale geesten werden ze schijnbaar wel eens eerder genoemd. Neem maar van de www-cie zelf aan: het valt wel mee… De term ‘stoffige computer-nerds’ komt waarschijnlijk dichter in de buurt van de waarheid.

Desalniettemin doet de www-cie bij tijd en wijlen nuttig werk: alhoewel de huidige leden niet de makers zijn van de site zorgen zij wel voor de updates, bijplaatsen van nieuw materiaal en de hier en daar kleine veranderingen.

Heb je een hippe foto die je per se op de site wilt? Klopt er ergens iets niet? Wil je iets in het smoelenboek (a.k.a. kopstukken der fysica) veranderd hebben? De www-cie is je redder in nood! (Als we zin en tijd hebben natuurlijk…)

De WWW-cie commissie bestaat uit onderstaande personen, die al dan niet een specifieke taak hebben.

De www-commissie is bereikbaar via


v1.0.0 (RoR 2.3.5) ~ served by walter.marie-curie.nl ~ about