Inloggen
Niet ingelogd
De komende 24 uur
Verjaardagen
5 november
Janneke Blokland (32)
Nieuwsfeeds

[RSS] [XML]

Agenda

[XML] [ICAL]

Welkom bij Marie Curie!

Welkom op de website van Marie Curie, de studievereniging voor alle studenten en medewerkers van de studie Natuur- en Sterrenkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Nieuws

Bachelor Uitreiking!
Donderdag 6 november aanstaande is er een diploma-uitreiking waarop 18 natuur- en sterrenkundestudenten hun Bachelorbul uitgereikt. Wij willen hen natuurlijk van harte feliciteren!

Het bestuur nodigt iedereen die zich betrokken voelt bij deze uitreiking graag uit om deze donderdag naar de Academiezaal van de Aula te komen en de uitreiking bij te wonen. Er zullen twee uitreikingen plaats vinden de eerste begint om half 4, de tweede om half 5. De namen zijn te vinden in de Marie agenda deze komen niet op de site te staan in verband met privacy redenen.

Op de uitreiking zal Marlie van Workum over ieder van deze studenten wat vertellen. Weet jij dus nog een goed verhaal, of weet je nog een leuke foto te vinden? Mail dan naar
voorzitter @marie-curie.nl
Masteruitreiking!
Aanstaande donderdag 16 oktober krijgen 8 natuur- en sterrenkundestudenten hun Masterbul uitgereikt. Wij willen hen allereerst van harte feliciteren!

Ook willen wij alle leden die zich betrokken voelen bij deze uitreiking graag uitnodigen om donderdag naar de Academiezaal van de Aula te komen om de uitreiking bij te wonen. Er zullen twee uitreikingen plaats vinden de eerste begint om half 4, de tweede om half 5. De namen zijn te vinden in de Marie agenda deze komen niet op de site te staan in verband met privacy redenen.

Het bestuur wenst de 8 studenten veel succes toe en hoopt ze nog een keer te zien!
ALV 1 tot 3 oktober
Het jaar is ondertussen al weer een tijdje aan de gang en zo ook het bestuursjaar 2014-2015. Daarom is het tijd voor de eerste ALV van het jaar, waarop onder andere het oude bestuur en de oude kasco worden gedechargeerd en oude commissieleden worden bedankt. Ook wordt het jaarverslag gepresenteerd en zullen afrekeningen en begrotingen van verschillende commissies langskomen.

De ALV vindt plaats op 1, 2, en 3 oktober van 12:40 tot 13:40 uur. Op alle dagen en tijden vindt de ALV plaats in HG00.304. Mocht de ALV eerder afgelopen zijn dan gepland, ontvangt u daar nog een bericht van.


De voorgestelde agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Vaststellen Agenda
3. Notulen ALV 17, 18 juni
4. Mededelingen
5. Afrekening Akcie
6. Afrekening symposium
7. Afrekening weekend
8. Algemeen jaarverslag
9. Brief kasco
10. Financieel jaarverslag
11. Decharge
12. Begroting Akcie
13. Begroting Vakancie
14. Logo
15. Merchandise
16. Olympus
17. S.M.C.R.
18. W.V.T.T.K.
19. Rondvraag
20. Sluiting


De bijbehorende stukken zullen uiterlijk een week van tevoren te vinden zijn op de website, onder het kopje vereniging, bestuurlijk en dan documenten. Daarnaast zullen de stukken uitgeprint in de kantine liggen en verspreid worden over de stukkenmailer. Voor deze lijst kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar het bestuur, bestuur@marie-curie.nl. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u een ander lid schriftelijk machtigen (dit kan ook via e-mail).
Nieuw bestuur aangenomen

Op de ALV van 17 juni is het kandidaat-bestuur voor het jaar 2014-2015 aangenomen!
Het bestuur voor het komende jaar ziet er als volgt uit:

Marlie van Workum - Voorzitter
Michelle Wassink - Secretaris
Bart Steeman - Penningmeester
Sam van Vliet - Vicevoorzitter
Olivér Boersma - Commissaris Intern
Jeremy de Wit - Commissaris Extern

Reunistendag

Afgelopen zaterdag was de reunistendag. Er was een quiz van Douwe namens het bestuur, een lezing van Wim Beenakker over Higgs en het vacuum en natuurlijk veel tijd om bij te praten tijdens de lunch en de barbecue. De foto's zijn te vinden op de fotosite: http://fotos.marie-curie.nl/thumbnails.php?album=272

Wij willen graag alle deelnemers bedanken voor de gezellige dag.

Sander Uijlen en Erik van Loon

Adresgegevens

Studievereniging Marie Curie
Postbus 9010
6500 GL Nijmegen
Tel. (024) 3652079


v1.0.0 (RoR 2.3.5) ~ served by wilhelm.marie-curie.nl ~ about