Inloggen
Niet ingelogd
De komende 24 uur
Verjaardagen
Vandaag
Günther Bissels (41)
7 augustus
Stef Piers (22)
8 augustus
Maarten van de Griend (26)
15 augustus
Remco Groenendijk (35)
Nieuwsfeeds

[RSS] [XML]

Agenda

[XML] [ICAL]

Vacatures

Océ scholarship

Welkom bij Marie Curie!

Welkom op de website van Marie Curie, de studievereniging voor alle studenten en medewerkers van de studie Natuur- en Sterrenkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Dit jaar heeft Marie Curie PION georganiseerd, een olympiade voor natuurkundestudenten in Nederland. Voor meer informatie kun je op de PION-website kijken.

Nieuws

Het Eerste-Kwartaal Team Natuur- en Sterrenkunde zoekt Mentoren
Ben jij een eerste- , tweede-, derde-, of vierdejaarsstudent Natuur- en Sterrenkunde?
Heb jij nog de herinnering dat de overgang van de middelbare school naar de universiteit niet makkelijk was?
Heb je nu je weg gevonden en studeer je met enthousiasme en plezier Natuur- en Sterrenkunde?
Heb je interesse in je medestudenten?

Dan ben jij een kandidaat voor ons “Eerste Kwartaal Mentor Team”.

Je helpt een kleine groep eerstejaars door de opstartproblemen van de Natuur- en Sterrenkunde studie heen. Je adviseert studenten over het belang van werkcolleges en het komen tot die studievaardigheden die de studie makkelijker maken. Je bent de antenne tussen studenten, studentassistenten en docenten en werkt op die manier rechtstreeks mee aan de verbetering van het onderwijs. Je helpt studenten te ontdekken of ze bij ons op de goede plek zitten. Je helpt voorkomen dat studenten om de verkeerde reden opgeven en je helpt studenten met meer plezier te studeren.
Dus:
Gezocht: enthousiaste tweede-, derde-, of vierdejaarsstudenten als Mentor voor de nieuwe Eerstejaars Natuur- en Sterrenkunde
Beloning: €75
Gevraagd: interesse in medestudenten, inlevingsvermogen in de problemen van de studenten bij de overgang van de middelbare school naar de universiteit.
Doel: onderwijs aan de RU verbeteren en eerstejaars helpen versneld belangrijke studievaardigheden op te doen zodat hun talent gaat bepalen of ze op de goede plaats zitten.


Meld je aan bij Maike Becks (Maike.Becks@science.ru.nl)
Gefeliciteerd 44ste bestuur

Op de ALV van 15 juni is het kandidaat-bestuur voor het jaar 2015-2016 aangenomen!
Het bestuur voor het komende jaar ziet er als volgt uit:

Bren Schaap - Voorzitter
Rutger Jaspers - Secretaris
Ester Nijrolder - Penningmeester
Stefan Horst - Vicevoorzitter
Tim Voeten - Commissaris Intern
Myrthe Scheepers - Commissaris Extern

We wensen ze veel succes en plezier in hun aankomende bestuursjaar!

Verlenging ALV
Lief Marielid of -begunstiger, Helaas is het niet gelukt om de gehele ALV gisteravond (15 juni) af te ronden. Daarom zullen we op donderdag 18 juni in HG00.304 van 12:30-13:30 de ALV hervatten. Hier zullen we de WVTTK en de Rondvraag alsnog behandelen.

Wij hopen jullie allemaal te zien. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u een ander lid schriftelijk machtigen (dit kan ook via e-mail).

Knuffels het bestuur
Carrièreavond
Weet jij nog niet wat je wilt gaan doen nadat je je studie natuurkunde hebt afgerond? Wil je ook graag meer opties zien? Wij wel. Daarom komt er een carrièreavond!

Inmiddels is er bekend welke vier alumni (oud-natuurkunde studenten) aanwezig zullen zijn om hun ervaringen te delen, namelijk:
Karel Kok - Docent HAN
Melvin Meijer - Business Consultant
Anouck Vrouwe - Wetenschapsjournalist
Bas van de Meerakker - Onderzoeker


Hieronder vind je het programma voor de avond:
17:30 - 18:30 Avondeten in de zuidkantine (kosten ~€2,50 - €3,00)
18:30 - 20:00 Interactieve discussie in HG00.062 met koffie/thee en koekjes
20:00 - 21:00 Borrel achteraf in de Zuidkantine

Tijdens de interactieve discussie zullen er een aantal stellingen aangedragen worden, waar de alumni op zullen reageren vanuit hun eigen ervaringen en denkwijze. Tijdens een stelling kunnen er meerdere vervolgvragen gesteld worden voordat de volgende stelling aan de orde komt. Tijdens de borrel kunnen er nog informeel stellingen nabesproken worden onder het genot van wat drankjes en hapjes.

We zijn nog druk op zoek naar stellingen. Heb je een vraag over hoe het er na je studie aan toegaat, wil je weten hoe je bij bepaalde bedrijven het best terecht kan komen, of misschien iets heel anders? Post dan je stelling in dit evenement, of mail hem naar carriereavond@marie-curie.nl! De stellingen mogen zo algemeen of gedetailleerd zijn als je zelf wilt. Stuur je stellingen in vóór maandag 15 juni, want dan wordt de selectie gemaakt die op de carrièreavond besproken zullen worden.
ALV 4de Kwartaal maandagavond 15 juni
Het laatste kwartaal van dit collegejaar is al weer halverwege. Het kandidaat-bestuur is gevormd en hard aan het werk met hun beleidsplan. Daarom wordt het tijd voor de laatste ALV van dit collegejaar. Tijdens deze ALV zal onder andere de afrekening van de Vakancie, het sponsoroverzicht en het beleidsplan van het kandidaat-bestuur worden gepresenteerd. Ook zal er gestemd worden over het aannemen van het kandidaat-bestuur.

De ALV vindt plaats op maandagavond 15 juni van 18:00 tot ongeveer 21:00 uur in HG00.307.

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen ALV 9, 10, 12 maart 2015
4. Mededelingen
5. SMCR
6. Olympus
7. SOFv
8. Afrekening Vakancie
9. Sponsoroverzicht
10. Kandidaat-bestuur
11. Kandidaat-kasco
12. W.V.T.T.K.
13. Rondvraag

De bijbehorende stukken zullen uiterlijk een week van tevoren te vinden zijn op de website. Daarnaast zullen de stukken uitgeprint in de kantine liggen (voor de notulen is er één exemplaar waar verbeteringen op geschreven kunnen worden) en verspreid worden over de stukkenmailer. Voor deze lijst kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar de secretaris, secretaris@marie-curie.nl. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u een ander lid schriftelijk machtigen (dit kan ook via e-mail).

Adresgegevens

Studievereniging Marie Curie
Postbus 9010
6500 GL Nijmegen
Tel. (024) 3652079


v1.0.0 (RoR 2.3.5) ~ served by walter.marie-curie.nl ~ about