Lustrumcie

De lustrumcommissie is de commissie die eens in de 5 jaar een week organiseert waarin iedereen de verjaardag van studievereniging Marie Curie viert. De lustrumcie is verantwoordelijk voor een week vol supergave activiteiten, borrels, feesten en plezier. Deze week vol met feestelijke festiviteiten vindt tijdens het 8e lustrum plaats rond februari 2018.

Voor tips of verdere informatie kan er gemaild worden naar .


v1.0.0 (RoR 2.3.5) ~ served by walter.marie-curie.nl ~ about